สนามที่ใช้ในการแข่งขันแฮนด์บอล

ทางเข้า SBO

กีฬาแฮนด์บอลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ ซึ่งได้ถูกบรรจุให้อยู่ในสื่อการเรียนการสอนของรายวิชาพลศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับการเล่น หรือกฎ กติกาของกีฬาแฮนด์บอลว่ามีวิธีในการเล่นอย่างไร และกีฬาแฮนด์บอลนั้นให้ประโยชน์อะไรแก่ตัวผู้เล่นบ้าง

ในกีฬาทุกประเภทส่วนประกอบที่สำคัญในการแข่งขันหรือในการฝึกซ้อมนั้น หลัก ๆ เลยนั้นจะต้องเป็นตัวสนามแข่งขัน ซึ่งสนามแข่งขันที่ดีและมีมาตรฐานนั้นจะต้องตรงตามที่ได้กำหนดไว้ และสนามของกีฬาแฮนด์บอลที่ใช้ในการแข่งขันนั้น ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  1. สนามการแข่งขัน จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขนาดของความยาว 40 เมตรและจะต้องกว้าง 20 เมตร และต้องประกอบด้วยเขตประตูทั้ง 2 ด้าน
  2. ประตูจะต้องวางที่จุดกึ่งกลางของเส้นประตูในแต่ละด้านและจะต้องวางอยู่บนพื้นอย่างแข็งแรงและมั่นคง
  3. เขตของประตูจะกำหนดโดยเส้นเขตของประตู นั่นคือ ต้องลากเส้นยาว 3 เมตรให้ขนานและมีความห่างจากเส้นประตู 6 เมตร
  4. เส้นเขตของผู้รักษาประตู ต้องยาว 15 เซนติเมตร และต้องลากขนานกับเส้นประตู โดยต้องหากจากขอบนอกประตู 4 เมตร
  5. เส้นทุกเส้นที่อยู่ภายในสนามเป็นส่วนหนึ่งของเขตนั้น ๆ และต้องมีความกว้าง 5 เซนติเมตร
  6. เส้นประตูต้องมีความกว้าง 8 เซนติเมตรและจะต้องมีความสัมพันธ์กับเสาประตูด้วย

สนามของการแข่งขันและองค์ประกอบภายในสนามนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด และสนามการแข่งขันจะต้องมีมาตรฐานและถูกต้องตามที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการแข่งขันกีฬาประเภทนั้น ๆ