เทคนิคการนอนคว่ำบนขอบสระแล้วเตะขาในการว่ายน้ำ

SBO

ว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้สนุกสนาน คนที่ว่ายน้ำเป็นประจำจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ถ้ามีความสามารถทางการสอนก็สามารถนำไปประกอบวิชาชีพเป็นครูสอนว่ายน้ำได้

การนอนคว่ำบนขอบสระแล้วแตะขา เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะทำให้ผู้ว่ายฝึกการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้ดี เพราะเทคนิคในท่านอนคว่ำบนขอบสระนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานสำหรับคนที่เริ่มฝึกการว่ายน้ำครั้งแรก ซึ่งคนเริ่มฝึกการว่ายจะต้องเรียนรู้และเข้าใจก่อนที่จะสามารถว่ายน้ำได้  โดยเทคนิคการนอนคว่ำบนขอบสระแล้วแตะขา ดังนี้

  1. ให้ผู้เรียนฝึกนอนคว่ำบริเวณบนขอบพื้นสระว่ายน้ำ แล้วจากนั้นผู้เรียนจะต้องหันหน้าออกไป

นอกสระว่ายน้ำ โดยให้หันปลายเท้าของผู้เรียนลงไปในน้ำ แล้วค่อยๆให้บริเวณต้นขาลงไปในน้ำอีกที

  1. ผู้เรียนจะต้องใช้แขนทั้ง 2 ข้างเหยียดตรงออกไปข้างหน้า โดยให้แขนทั้ง 2 ข้างยันไว้ที่พื้นสระ

ว่ายน้ำเพื่อที่จะได้รองรับศีรษะของผู้เรียนเอาไว้

  1. เมื่อผู้เรียนได้รับสัญญาณให้เริ่มเตะเท้าสลับขึ้นสลับลง โดยระวังอย่าให้พับข้อเข่าจนปลาย

เท้าสูงขึ้นจนพ้นน้ำออกไป จากนั้นผู้เรียนก็เริ่มฝึกใหม่เป็นชุดๆ ไป

เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ทำได้ไม่ยาก เพราะว่าตัวผู้ฝึกอยู่ในน้ำแค่ต้นขาลงไป ส่วนท่อนบนก็ยึดขอบสระว่ายน้ำไว้ และไม่ต้องกลัวว่าตัวผู้ฝึกจะจมน้ำ หากผู้ฝึกยังใช้มือทั้งสองข้างยึดขอบสระไว้ ดังนั้น หากผู้ฝึกได้ฝึกตามเทคนิคนี้ ผู้ฝึกก็จะสามารถว่ายน้ำเป็นได้ยาก