การส่งบอลสองมือระดับอก

SBO

การส่งบอลในกีฬาแฮนด์บอลนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน สามารถส่งได้ทั้งมือเดียวและสองมือ ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เล่นและวิถีการส่งบอล หากผู้เล่นที่มีความชำนาญในการส่งบอลอยู่แล้วจะง่ายต่อการส่งบอลแบบวิธีอื่นๆ ซึ่งแต่ละวิธีนั้นล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้น เพราะสามารถนำไปใช้ได้ในการเล่น รึแก้ปัญหาในการส่งบอลได้ทันเวลา

การส่งบอลในกีฬาแฮนด์บอลในขณะนี้นั้นมีหลายวิธีหลายท่าให้ผู้เล่นได้เลือกกัน แต่การเลือกท่าส่งบอลนั้นต้องขึ้นอยู่กับทิศทางในการส่งและทิศทางของผู้รับด้วย หากมีความตรงข้ามกันจะยากต่อการส่งบอล ซึ่งการส่งบอลที่นำมาพูดถึงในวันนี้เป็นการส่งบอลสองมือระดับอก สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

  1. การยืน ยืนให้เท้าสองข้างห่างกันพอประมาณ จะยืนเท้านำเท้าตามข้างใดข้างหนึ่งหรือเท้าขนานก็ได้
  2. การเริ่มส่ง การส่งบอลจะอยู่ที่หน้าอก ข้อศอกอยู่ข้างลำตัว
  3. การถือลูกบอล ให้ใช้มือทั้ง 2 ข้าง ดึงลูกบอลเข้ามาข้างล่างระดับท้อง
  4. ผลักลูกบอลออกจากหน้าอก ด้วยกำลังของนิ้วมือทั้งสอง
  5. เมื่อปล่อยลูกแล้ว มือและแขนจะต้องเหยียดไปตามวิถีทางของลูกบอล

การส่งบอลมีทั้งการส่งแบบมือเดียวและสองมือ ซึ่งสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นการส่งบอลแบบสองมือ โดยการส่งแบบนี้ก็มีหลายท่าให้ผู้เล่นได้เลือกใช้กัน อย่างการส่งบอลสองมือระดับออกนี้ผู้เล่นก็สามารถปฏิบัติตามกันได้